Autortiesības

© www.sertleris.lv 2008-2017

Visas tiesības aizsargātas

Nevienu šīs mājas lapas daļu vai saturu nav atļauts pārpublicēt, kopēt, mainīt vai pielāgot, bez iepriekšējas rakstiskas autora piekrišanas. Ja vien atsevišķā mājas lapas daļā vai saturā nav norādīta atsauce par ārējā satura vai daļas izmantošanu.

Dalīties ar lapā izvietoto saturu iespējams izmantojot šādus līdzekļus:

  1. Jebkuru no piedāvātajām sociālo tīklu dalīšanās iespējām (Google Mail, Blogger, Twitter, Facebook, Google+); utt.
  2.  Pie pārpublicētā satura norādot saiti uz orģinālo satura vietni.
  3. Citēt satura daļu norādot saiti uz orģinālo satura vietni.

Jebkura cita veida pārpublicēšanas gadījumā nepieciešams sazināties ar autoru izmantojot zemāk norādīto kontaktu formu vai norādīto e-pastu.


Komerciāla mājas lapas satura izmantošana nav atļauta bez skaidras un rakstiskas autora piekrišanas.